Odprawa emerytalna a składki ZUS

site
s13

Temat: Podwyżka 2009
Poza tym, ktoś tu nie zauważył, że żołnierze otrzymując 6,9% wzrostu uposażenia, mają ten wzrost przeznaczony tylko na uposażenie. W przypadku pracowników, pomijając już kwestie składek ZUS, trzeba - w ramach 6,9% - zabezpieczyć wzrost nagród uznaniowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych, wejścia w życie zwiększonych wypłat z tytułu dodatku za wysługę lat ponad 25 okres zatrudnienia. I w końcu dochodzimy do sytuacji,...
Źródło: pracownicywojska.pl/viewtopic.php?t=298Temat: Link do artykułu
A czy to są kwoty brutto czy netto? Bo jeżeli brutto, to po odjęciu składki emerytalno-rentowej (ZUS) i podatku zostaje jakieś 2/3 tej kwoty. To ja juz wolę zwolnienie grupowe, które daje 6-miesięczną moją średnią pensję (3 miesiąca jako okres wypowiedzenia + 3 miesiace odprawy) Kiepski wynik tych negocjacji, nie uważacie?
Źródło: shiplovers.pl/viewtopic.php?t=4657


Temat: odprawa emerytalna
Należy zdefiniować nowy składnik wynagrodzenia.Proszę w OPCJE-OPCJE PŁAC-OPIS SKŁADNIKÓW wprowadzić w wolnej rubryce nowy składnik-odprawa emerytalna.Jeżeli pierwsza dziesiątka składników jest już wprowadzona należy przejść do kolejnej dziesiątki, klikając przycisk po prawej stronie okna F2 11-20.Przy nowym składniku należy zaznaczyć, czy jest on do wypłaty, czy będą naliczane od niego składki ZUS i czy podlega opodatkowaniu.Proszę również sprawdzić informacje dodatkowe o składniku klikając kwadratowy przycisk z prawej strony. Następnie proszę zapisać wszystkie wprowadzone zmiany i przejść do okna 4 pracownicy.Kwotę odprawy emerytalnej wprowadzić w oknie składniki wynagrodzenia brutto u danego pracownika i zatwierdzić przyciskiem...
Źródło: fakt.home.pl/forum/viewtopic.php?t=69


Temat: Aktualności
w 2008 roku maksymalna wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego wyniesie 16 890 zł (14 040 zł w tym roku). Refundacja składek zamiast dofinansowania Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób, niezależnie od osiąganego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych, otrzymają refundację składek na ubezpieczenie emerytalne osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Natomiast firmy zatrudniające 25 pracowników lub więcej, które osiągają co najmniej 6-proc. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych, mogą starać się o zwrot składek na ubezpieczenie emerytalne osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz składki na ubezpieczenie wypadkowe osób o lekkim stopniu niepełnosprawności. Od nowego roku ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu będzie podlegać rencista prowadzący działalność gospodarczą. Musi najpierw opłacić składki na ZUS, a następnie wystąpić do PFRON-u o zwrot składki emerytalnej i rentowej. Źródło: Gazeta Prawna [ Dodano: 2007-12-21, 09:55 ]
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=345


Temat: : Bo Zupa Była Za Słona!!! - wszystko co złe...
i żółte pepiery tak ze roboty to sie moze szukać. Miałem niby w czawartek miec wolne i złatwiac ten zus ale nistety musiełm być na przesluchanich tego żołnierza jako dowódca plutonu....
Źródło: forum.tanuki.pl/viewtopic.php?t=1738


Temat: spora kasa dla urzędników
Powiat bytowski. Zmiana władzy była bardzo kosztowna dla lokalnych samorządów dziś Odejście wójtów, burmistrzów i starostów w powiecie bytowskim kosztowało samorządy łącznie około 250 tys. zł. Tyle wyniosły odprawy i urlopowe ekwiwalenty, a to przecież jeszcze nie wszystko. Od tych kwot trzeba było zapłacić składki ZUS. Większość byłych włodarzy odebrała swoje pieniądze, a pozostali dostaną je do końca stycznia. Najbardziej kosztowna była zmiana władzy w Parchowie. Była wójt Władysława Łangowska odebrała już 15,2 tys. zł odprawy, a także ekwiwalent za zaległy urlop w wysokości 10,6 tys. zł. Zostanie jej jeszcze wypłacona "jubileuszówka" za 35 lat pracy w wysokości 12,7 tys. zł i odprawa emerytalna - 38,3 tys. zł. W sumie to około 77 tysięcy brutto. - Każda demokracja ma swoją cenę - mówi Marek ... do rodzinnego Centrum Edukacyjnego "Marmołowski" - dop. red.) otrzymał natomiast odprawę w wysokości 15,2 tys. zł i ekwiwalent za zaległy urlop (31 dni) w wysokości 11,7 tys. zł. Nie naliczono jeszcze ekwiwalentu za zaległy urlop wiceburmistrzowi Bytowa Jerzemu Barzowskiemu (został szefem Centrum Integracji Społecznej - dop. red.). - Wiceburmistrz był na zwolnieniu lekarskim i jego odprawa będzie liczona przez inny wskaźnik - ... Marmołowski - były burmistrz Bytowa odprawa - 15 200 zł (brutto) zaległy urlop - (31 dni) 11 700 zł (brutto) Ludwik Lenc - były wiceburmistrz Bytowa (szuka pracy) zaległy urlop - ... bytowski odprawa - 15 200 zł (brutto) zaległy urlop - (67 dni) 27 000 zł (brutto) Tomasz Borowski - były wicestarosta bytowski odprawa - 15 200 tys. zł (brutto) zaległy urlop - (22 dni) 8 000 zł (brutto) Władysława Łangowska - była wójt gminy Parchowo odprawa - 14 200 zł (brutto) zaległy urlop - 10 600 zł (brutto) jubileuszówka za 35 lat - 12 800 zł (brutto) odprawa emerytalna - 38 300 zł (brutto) Jerzy Talewski - były wójt gminy Kołczygłowy (szuka pracy) otrzyma około 22 000 zł (brutto) - pieniądze zostaną dopiero naliczone i wypłacone do końca stycznia Leopold Jankowski - były wójt gminy Lipnica (jest na zwolnieniu lekarskim i szuka pracy) odprawa - 17900 tys. zł (brutto) zaległy urlop - (42 dni) 14200 zł (brutto) Komu odprawy Według prawa odprawy w wysokości trzech miesięcznych pensji przysługują ustępującym wójtom, burmistrzom, prezydentom oraz starostom, wicestarostom i etatowym członkom zarządów powiatów. Nie mogą być wyższe niż...
Źródło: fotoalbum.ebytow.pl/forum/viewtopic.php?t=312


Temat: Umowa o dzieło
Jest to jeden z tych szczególnych typów umowy (podobnie jak umowa zlecenia), w związku z którą pracodawca nie jest zobowiązany kodeksem pracy do urlopów, odpraw, zasiłków itp. Dlatego też pracodawcy wybierają ... może od umowy odstąpić, bądź powierzyć wykonanie poprawek, albo dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt przyjmującego zamówienie - wykonawcy. A co z US i ZUS? W przypadku tejże umowy obowiązuje ... w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uważani będziemy za pracownika i powstanie konieczność opłacenia składek od łącznego przychodu z umowy o pracę i od przychodów z umowy o dzieło. Można więc podsumować, iż zazwyczaj nie odprowadza się od umów o dzieło składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) i zdrowotne. Z jednym wyjątkiem - składki te płaci się od umów o dzieło zawartych z własnym pracownikiem. Tylko umowy o dzieło zawarte z własnym pracodawcą pociągają za sobą obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Umowa o dzieło, której nie towarzyszy...
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=66All right reserved.
© s13 & Zdrowie